A4 Popup

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

W GDAŃSKU

KOMUNIKAT Nr 5

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że od dnia 25 maja 2020r przywraca się możliwość osobistego załatwiania spraw w Inspektoracie w tym zapoznanie się z aktami spraw.

2. Zgodnie z § 12 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 878) przyjęcia interesantów podlegają ograniczeniu do zadań dotyczących:

-oddawania obiektów do użytkowania,

-postępowań odwoławczych,

-innych pilnych, z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa, spraw w których wniesienie wniosków, uwag, zastrzeżeń jest niemożliwe za pomocą ogólnie dostępnych środków komunikacji takich jak: poczta, poczta elektroniczna, e-puap, mail, fax, telefon, oraz których załatwienie wymaga osobistej wizyty interesanta w Inspektoracie.

3. Ze względu na stan zagrożenia, warunkiem osobistej wizyty jest uprzednie telefoniczne uzgodnienie jej terminu, posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczki/innego zakrycia twarzy i nosa oraz jednorazowych rękawiczek oraz zdezynfekowanie rąk przy wejściu do Inspektoratu jak też podpisanie (dostępnego w Inspektoracie oraz na stronie bip.gda.winb.gov.pl) pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury i nieobjęciu kwarantanną/nadzorem epidemiologicznym, oraz nieprzebywaniu w ostatnich 2 -tygodniach za granicą kraju – dotyczącym również domowników.

4. Niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie powoduje anulowania wizyty i konieczność ponownej rejestracji na inny termin.

5. Dla zachowania wymaganych zasad bezpieczeństwa, w tym dotyczących zachowania niezbędnych odległości na stanowisku możliwa jest obsługa jednej osoby.

6. We wszystkich sprawach prowadzonych przez PINB w Gdańsku można kontaktować się za pomocą poczty, poczty elektronicznej, e-puapu, telefonu, oraz skrzynki podawczej zlokalizowanej w budynku przy ul.Wały Piastowskie 24 tel 58 308 42 89

Gdańsk, 2020-05-22

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

                                inż. Władysław Wróbel

all4web
POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
dla miasta na prawach powiatu w Gdańsku

 

ul. Wały Piastowskie 24

80-855 Gdańsk

Telefon: 308-42-89

 

 Sekretariat przyjmuje interesantów w poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 900 do 1200

 

Godziny przyjęć interesantów przez inspektorów:

Poniedziałki – od 9:00 do 12:00

Środy – od 9:00 do 15:00

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdańsku przyjmuje interesantów

w sprawie skarg i interwencji w środy w godzinach od 9.00 do 15.00

 

Wtorki i Czwartki - dni terenowe

NUMER KONTA

Urząd Miejski w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 8/12

31 1240 1268 1111 0010 3877 3935

opłata skarbowa z tyt.